Δωρεά

Στήριξε το Ταμείο Ανάπτυξης Παγκόσμιας Ηγεσίας!

Η γενναιοδωρία σου παρέχει τα εφόδια και ενισχύει την ηγεσία με ακεραιότητα, που πυροδοτεί την αλλαγή σε όλον τον κόσμο.

Το δώρο σου μπορεί να φαίνεται σαν μια συνηθισμένη εισφορά, αλλά αύριο θα έχει τη μορφή:

  • Eνός αλλαγμένου ανθρώπου.
  • Μιας ευκαιρίας για ανθρώπους σε 110+ χώρες να βιώσουν το GLS στη δική τους γλώσσα, ανάμεσά τους και το 50% των φτωχότερων χωρών, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ηγετικές δεξιότητες
  • Μιας ανοιχτής πόρτας για να μπει το GLS σε σχολεία και πανεπιστήμια, επενδύοντας στην επόμενη γενιά ηγετών
  • Προσέγγισης ακόμη περισσότερων πόλεων και περιοχών, μέσω του ψηφιακού GLS
  • Υποτροφιών για άτομα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους
Η γενναιοδωρία των συμμετεχόντων στη Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας (GLS) βοηθά την πρόσβαση σε πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης της ηγεσίας σε όλον τον κόσμο.

Η γενναιοδωρία σου έχει αντίκτυπο