Πληροφορίες: 2310886885, 6934816717 info@gls.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ GLS

(Αθήνα 2021 & Θεσσαλονίκη 2021)

Τρόποι πληρωμής

Αιτιολογία για GLS Θεσσαλονίκης: GLS Θ [επώνυμο] [όνομα]

Αιτιολογία για GLS Αθήνας: GLS Α [επώνυμο] [όνομα]

ΕΞΟΔΑ: Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε τα έξοδα που τυχόν προκύπτουν,λόγω μεταφοράς από άλλη τράπεζα, να βαρύνουν τον εντολέα (εσάς).

Πληρωμή μέσω τραπέζης σε τραπεζικό λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (NBG)
Λογαριασμός: 21229604356
ΙΒΑΝ: GR92011021200000212 29604356
Δικαιούχος: AGAPE ΑΓΑΠΗ

Alpha Bank S.A.
Λογαριασμός: 412002001000244
IBAN: GR6301404120412002001000244
Δικαιούχος: AGAPE – ΑΓΑΠΗ

Πληρωμή μέσω διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS On-line Payments (με χρήση αναγνωριστικού στοιχείου ΑΦΜ για πληρωμές προς επιχειρήσεις):

Agape ΑΦΜ: 090055321

Πληρωμή μέσω PayPal:

 info@agape.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή σας δεν έχει ισχύ αν δεν προχωρήσετε στην πληρωμή του ποσού συμμετοχής.